FALSAFAH

Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang percaya bahawa setiap insan boleh dididik dan dilatih untuk menjadi seorang Muslim yang mempunyai ilmu Islam sebagai teras dan beberapa ilmu dan ketrampilan lain yang bermanfaat.
Skip to toolbar