KERJASAMA KITAB - UIN SUMATERA UTARA, MEDAN

IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH (MQA/PA 1502)

  •  Jurusan Al-Ahwal Al-Syahskhiyah

IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN (MQA/PA 1503)

  •  Jurusan Tafsir Hadis

KERJASAMA KITAB - UIN AR-RANIRY, ACHEH

IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH (MQA/PA 1504)

  •  Jurusan Mu'amalah Wa Al Iqtisad

SYARAT KEMASUKAN

  •  Calon adalah pemegang berkelayakan Diploma dari KITAB
  •  Lulus Diploma yang diiktiraf atau lulus STPM (lulus penuh 2 mata pelajaran) atau lulus STAM (minimum pangkat Jayyid)
Skip to toolbar