PROGRAM PERSIJILAN

SIJIL TAHFIZ (TAHAP 1 - TAHAP 6)

(01/21)
Kursus pengajian selama 3 semester (1 tahun)
Yuran Pengajian (satu kursus) RM2,550.00
Asrama (RM660 per semester) RM1,980.00
JUMLAH BESAR RM4,530.00

SIJIL HAFAZAN

Pendaftaran sekali sahaja RM150.00
Ujian hafazan (1 sehingga 5 juzuk) RM150.00
Ujian hafazan (1 sehingga 30 juzuk) RM900.00
  •  Tertakluk kepada atas permintaan mengikut juzuk
  •  Caj yang dikenakan termasuk ujian SYAFAWI & TAHRIRI

SIJIL BAHASA ARAB

Kursus pengajian selama 1 semester (4 Bulan)

MODUL 1 (PERINGKAT ASAS)

  •  Kemahiran Mendengar
  •  Bertutur
  •  Membaca dan Menulis

MODUL 2 (PERINGKAT PERTENGAHAN)

  •  Membina Ayat Bertutur Nahu Mahkraj Huruf Arabiyah

MODUL 3 (PERINGKAT TINGGI)

  •  Nas Quran
  •  Kaedah Bahasa
  •  Nahu & Sorof Bertutur
Yuran Pendaftaran RM150.00
Yuran Pengajian (1 modul) RM840.00

INTENSIF BAHASA ARAB & BAHASA INGGERIS

R/KJP/00137 (01/21)
Kursus pengajian selama 1 semester (4 bulan)
Yuran Pengajian (satu kursus) RM2,770.00
Asrama (RM660 per semester) RM660
JUMLAH BESAR RM3,430.00
Skip to toolbar