OBJEKTIF KUALITI

  1.  50% graduan berkelulusan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 ke atas dalam setiap Konvokesyen.
  2. 100% Pensyarah berkelayakan minimum Sarjana Muda untuk pengajian program di peringkat Diploma.
  3. Indeks Kepuasan Staf melebihi 80% setiap tahun.
  4. Indeks Kepuasan Pelajar melebihi 80% setiap tahun.
  5. 90% kepuasan pelajar terhadap infrastruktur dan infostruktur meliputi asrama, pusat pembelajaran serta bilik kuliah yang mengikuti piawaian yang ditetapkan.

DASAR KUALITI

KITAB bertekad dan beriltizam untuk menjadi sebuah Institusi Pengajian Tinggi Islam terpilih dan dirujuk yang bertaraf antarabangsa sejajar dengan visi dan misi KITAB dengan membudayakan Sistem Pengurusan Kualiti dan berusaha untuk melaksanakan penambahbaikan amalan ini secara berterusan dalam:
  • Memberikan perkhidmatan yang bertepatan dengan kehendak pelanggan dan pemegang taruh.
  • Menyediakan pendidikan dan sistem pengurusan yang cekap dan berkualiti ke arah pemartabatan Pendidikan Tinggi yang munasabah kepada penyelesaian ummah.
  • Memberikan keutamaan kepada keperluan informasi yang didokumenkan serta disebarluaskan dalam kalangan warga kerja.
  • Menggunakan Amalan Terbaik untuk melahirkan Ulul Albab berdaya saing yang berpendidikan sepadu dan modal insan yang menghayati moto:
    Memacu Legasi Tarbiah, Ke Arah Melahirkan Ulul Albab

Hubungi Kami

Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang,
Kompleks Masjid Negeri, Jalan Air Itam,
11400 Georgetown, Pulau Pinang

+604-835 1688 (Pendaftar)
+604-827 2216 (Bendahari)
+601111434688 (Pemasaran)
+60104535482 (Jabatan Pengurusan Akademik)

Media Sosial

Kami di sini!

Hakcipta Terpelihara © 2021 Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang

KIMS@Pelajar