(MQA/PA 14552)(JPT-N/345/4/1183)

DIPLOMA PENTADBIRAN MUAMALAT

Penerangan Program
 1. Nama Program: DIPLOMA PENTADBIRAN MUAMALAT (MQA/PA 14552)(JPT-N/345/4/1183)

 2. Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPM)

  1. Nombor Surat Jabatan Pendidikan Swasta (JPS): JPT/BPP(K)1000-600/P721 Jld.4(7)

  2. Tarikh Surat Kelulusan: 14 Jun 2021

  3. Tarikh Tamat Kelulusan: 13 Jun 2026

 3. Perakuan Akreditasi oleh Malaysian Qualification Agency (MQA)

  1. Nombor Pendaftaran MQA: MQA/PA 14552

  2. Tarikh Akreditasi: 10 Mei 2021

 4. Pusat Pengajian dan Jabatan yang Menawarkan Program:

  1. Pusat Pengajian Muamalat dan Sains Pengurusan

  2. Jabatan Pengurusan Akademik

  3. Alamat emel: pengurusan_akademik@kitab.edu.my

 5. Jenis/ Mod Pengajian: Sepenuh Masa (Full Time)

 6. Bahasa Pengantar Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P): Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia

 7. Tempoh Pengajian: 7 Semester (2 Tahun 4 Bulan)

  • Setiap semester mengandungi 14 minggu kuliah, 1 minggu ulangkaji dan 2 minggu peperiksaan akhir semester. Sila layari laman web KITAB di www.kitab.edu.my untuk mengetahui takwim akademik semasa.

 8. Waktu Perkuliahan (Aktiviti Pengajaran dan Pengajaran – P&P):

  • Secara umumnya, KITAB membenarkan aktiviti perkuliahan dilaksanakan pada Isnin hingga Jumaat, di antara jam 8:00 pagi hingga 10:00 malam.

  • Bagaimanapun, kebanyakan kuliah dilaksanakan pada waktu siang di antara jam 8:00 pagi hingga 8:00 malam bagi memberikan ruang ulangkaji secukupnya kepada pelajar pada waktu malam. Susunan jadual perkuliahan adalah mengikut ketetapan Jabatan Pengurusan Akademik (JPA) KITAB.

Hubungi Kami

Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang,
Kompleks Masjid Negeri, Jalan Air Itam,
11400 Georgetown, Pulau Pinang

+604-835 1688 (Pendaftar)
+604-827 2216 (Bendahari)
+601111434688 (Pemasaran)
+60104535482 (Jabatan Pengurusan Akademik)

Media Sosial

Kami di sini!

Hakcipta Terpelihara © 2021 Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang

KIMS@Pelajar