VISI

Pendidikan di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang adalah suatu usaha berterusan ke arah melahirkan graduan yang menguasai teras ilmu Islam dan ilmu-ilmu serta kemahiran-kemahiran lain yang bermanfaat.

MISI

Berusaha ke arah melahirkan Ulul Albab yang mempunyai teras dalam ilmu Islam, berkebolehan dalam bidang-bidang pilihan, mahir penggunaan ICT, menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris di samping Bahasa Melayu dan suatu bahasa pilihan serta berkemampuan memimpin dan mengurus.

MOTO

Berilmu, Beriman, Berteknologi & Beramal
Skip to toolbar