Pentadbiran

Di KITAB, kami komited untuk menyediakan
pendidikan berkualiti tinggi yang mencerminkan
nilai-nilai keagamaan dan ilmiah Islam.


Di KITAB, kami komited untuk menyediakan pendidikan berkualiti tinggi yang mencerminkan
nilai-nilai keagamaan dan ilmiah Islam.


Objektif

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Objektif

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Pejabat Rektor

PROFESOR MADYA DR. WAN NAJZMI BIN MOHAMED FISOL

Rektor KITAB

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Jabatan Pendaftar

Bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan menguruskan semua urusan berkaitan pendaftaran pelajar baru dan sedia ada

ENCIK MOHAMMAD RASHDAN SULHI BIN MOHD LATZFI

Pendaftar

ENCK SAB’OUN MASANI BIN ZAINI

Penolong Pendaftar

MOHD FAZLY BIN ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MOHD HANIF

Pembantu Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Jabatan Bendahari

Bertanggungjawab untuk menguruskan semua aspek kewangan kolej, termasuk pemungutan, pengagihan,yuran kolej dan pengurusan dana

MOHD ZAMEER BIN ABDUL TALIB

Bendahari

AHMAD TARMIMI AKMAR BIN YAZIZ

Penolong Bendahari

AMIRUL HANIZ BIN MOHAMAD AZLAN

Penolong Pegawai Tadbir

MUHAMAD FAKHRULRADZI BIN CHE ARIF

Pembantu Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Jabatan Pengurusan Akademik

Bertanggungjawab untuk merancang, mengawal, dan menguruskan semua aspek berkaitan dengan program akademik dan pembelajaran di kolej.

USTAZAH KHADIJAH BT. MOHD

Ketua Jabatan Pengurusan Akademik

NOORLIZA BT JAMALUDDIN

Penolong Pendaftar

ABHAR HAZI BIN HALIM

Penolong Pegawai Tadbir

MUHAMMAD SYAZWAN BIN IBRAHIM

Pembantu Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

Bertanggungjawab untuk menyediakan sokongan dan perkhidmatan kepada pelajar bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan mereka di kolej.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Pusat Jaminan Kualiti

Bertanggungjawab untuk memastikan keseluruhan kualiti program dan perkhidmatan yang disediakan oleh kolej.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Pusat Komunikasi Korporat

Bertanggungjawab untuk merancang, melaksanakan, dan menguruskan strategi komunikasi yang melibatkan semua pihak berkepentingan dalam kolej seperi pengurusan media social dan pengurusan idenditi korporat.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Pusat Pengembangan dan Kelestarian Institusi

Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan inisiatif dan program-program yang bertujuan untuk memperkuat, memperbaharui, dan mengekalkan kelestarian kolej sebagai sebuah institusi pendidikan.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Unit U3P

Bertanggungjawab untuk memantau dan menyelaraskan semua aspek berkaitan dengan prestasi di Kolej Islam Antarabangsa Pulau Pinang, termasuk Penunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), Perancangan Strategik, Pasukan Inspektorat Dalaman (PID), serta jadual KITAB.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Unit Teknologi Maklumat

Bertanggungjawab untuk memantau dan menyelaraskan semua aspek berkaitan dengan prestasi di Kolej Islam Antarabangsa Pulau Pinang, termasuk Penunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), Perancangan Strategik, Pasukan Inspektorat Dalaman (PID), serta jadual KITAB.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Pejabat Rektor

PROFESOR MADYA DR. WAN NAJZMI BIN MOHAMED FISOL

Rektor KITAB

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Jabatan Pendaftar

Bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan menguruskan semua urusan berkaitan pendaftaran pelajar baru dan sedia ada

ENCIK MOHAMMAD RASHDAN SULHI BIN MOHD LATZFI

Pendaftar

ENCK SAB’OUN MASANI BIN ZAINI

Penolong Pendaftar

MOHD FAZLY BIN ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MOHD HANIF

Pembantu Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Jabatan Bendahari

Bertanggungjawab untuk menguruskan semua aspek kewangan kolej, termasuk pemungutan, pengagihan,yuran kolej dan pengurusan dana

MOHD ZAMEER BIN ABDUL TALIB

Bendahari

AHMAD TARMIMI AKMAR BIN YAZIZ

Penolong Bendahari

AMIRUL HANIZ BIN MOHAMAD AZLAN

Penolong Pegawai Tadbir

MUHAMAD FAKHRULRADZI BIN CHE ARIF

Pembantu Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Jabatan Pengurusan Akademik

Bertanggungjawab untuk merancang, mengawal, dan menguruskan semua aspek berkaitan dengan program akademik dan pembelajaran di kolej.

USTAZAH KHADIJAH BT. MOHD

Ketua Jabatan Pengurusan Akademik

NOORLIZA BT JAMALUDDIN

Penolong Pendaftar

ABHAR HAZI BIN HALIM

Penolong Pegawai Tadbir

MUHAMMAD SYAZWAN BIN IBRAHIM

Pembantu Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

Bertanggungjawab untuk menyediakan sokongan dan perkhidmatan kepada pelajar bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan mereka di kolej.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Pusat Jaminan Kualiti

Bertanggungjawab untuk memastikan keseluruhan kualiti program dan perkhidmatan yang disediakan oleh kolej.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Pusat Komunikasi Korporat

Bertanggungjawab untuk merancang, melaksanakan, dan menguruskan strategi komunikasi yang melibatkan semua pihak berkepentingan dalam kolej seperi pengurusan media social dan pengurusan idenditi korporat.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Pusat Pengembangan dan Kelestarian Institusi

Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan inisiatif dan program-program yang bertujuan untuk memperkuat, memperbaharui, dan mengekalkan kelestarian kolej sebagai sebuah institusi pendidikan.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Unit U3P

Bertanggungjawab untuk memantau dan menyelaraskan semua aspek berkaitan dengan prestasi di Kolej Islam Antarabangsa Pulau Pinang, termasuk Penunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), Perancangan Strategik, Pasukan Inspektorat Dalaman (PID), serta jadual KITAB.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah

Unit Teknologi Maklumat

Bertanggungjawab untuk memantau dan menyelaraskan semua aspek berkaitan dengan prestasi di Kolej Islam Antarabangsa Pulau Pinang, termasuk Penunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), Perancangan Strategik, Pasukan Inspektorat Dalaman (PID), serta jadual KITAB.

PUAN NORAZURA BINTI ARIFIN

Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

SITI SAIDATUL AISHAH BINTI ABU BAKAR

Penolong Pendaftar

NUR SHAFINA BINTI NAUHOO GANNY

Penolong Pegawai Tadbir

Muat Turun Borang

No. Telefon

04 – 1234567

Lokasi Bilik

Bangunan Pentadbiran, Tingkat Bawah