Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari

Diploma Kaunseling

(MQA/PA 14550) (JPT-N/762/4/0051)

Matlamat Diploma Kaunseling adalah memperkaya pelajar dengan pengetahuan am dan Kaunseling Islam, serta membentuk graduan berilmu, mahir, dan berfikiran global dengan nilai-nilai Islam di samping menguasai Usuluddin, Syariah, Dakwah dan urusan organisasi Islam. Mereka dilatih untuk mengamalkan nilai, etika, dan kemahiran sosial dalam organisasi dan masyarakat. Program ini juga menghasilkan graduan yang komunikatif, bekerja secara efektif dalam pasukan, serta mempunyai kepimpinan yang baik. Mereka dapat mengintegrasikan kemahiran digital dan numerikal serta menceburi bidang kaunseling dan urusan organisasi Islam memenuhi tenaga manusia pada peringkat pertengahan atau semi-profesional.

Kursus pengajian selama 6 semester (2 tahun)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 2182

Penghayatan Etika Dan Peradaban

MPU 2412 

Integriti Dan Anti Rasuah

MPU 2312

Asas Pengajian Al-Quran

DUMM 1013

Basic Applied Multimedia

MPU 2222

ATAU

MPU 2212 / MPU 2132

Asas Keusahawanan

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 1

Kursus Major

Kod Kursus

Kursus

DICI 2023

Psikologi Pendidikan

DISP 2013

Sensation And Perception

DICP 1013

Pengantar Psikologi Dan Kaunseling

DICT 1013

Prinsip Dan Teori Kaunseling

DICE 1013

Etika Kaunseling

DICB 1023 

Asas Bimbingan Dan Kaunseling

DICI 1023

Proses Kemahiran Individu

DICG 1023

Kaunseling Kelompok

DICM 2013

Perkembangan Personaliti Dan Motivasi

DICK 2023 

Kaunseling Kerjaya

DICC 2023

Psikologi Kognitif

DICS 2023

Pendekatan Spiritual Islam Dalam Kaunseling 

DICD 2023

Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak Dan Remaja

DICZ 2023 

Psikologi Bilazaim 

DICU 2013

Aplikasi Pengujian Dan Pengukuran Psikologi

DICW 2023 

Psikologi Perkembangan Dewasa Dan Warga Tua

DICR 2023

Penyelidikan Dalam Amalan Kaunseling 

DICB 2023 

Psikologi Silang Budaya

DICH 2023 

Psikologi Kesihatan 

DICO 2023 

Psikologi Industri Dan Organisasi

DICF 2023 

Psikologi Forensik

DIMP 1013

Media Psychology

Kursus Elektif

Kod Kursus

Kursus

DQHA 1011

Hifz Al Quran 1 

DUAA 1013

Bahasa Arab 1 

DUAE 1013

Academic English

DISF 1013 

Fiqh Al Ibadat 

DISK 2023 

Al Ahwal Al Syakhsiyah

Anggaran yuran keseluruhan program:

Diploma Kaunseling (MQA/PA 14550) (JPT-N/762/4/0051)

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 16,220.00

Pelajar Antarabangsa

RM 32,440.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program