Ijazah Sarjana Muda ke Mesir dan Jordan

Pilihan Universiti Yang Bekerjasama

The World Islamic Science Education (WISE), Amman, Jordan

Tingkatkan tahap pengajian anda kepada Ijazah Sarjana Muda di Universiti WISE, Amman, Jordan. KITAB dan Universiti WISE telah menandatangani Surat Hasrat (Letter of Intention) untuk Memorandum of Agreement (MoA) bagi menempatkan Program Ijazah Sarjana Muda dari Universiti WISE di KITAB. Majlis menandatangani Surat Hasrat ini berjaya dilakukan antara YBhg. Prof. Dr. Ja’afar Maghrabi al-Fanatseh, President Universiti WISE dan YBhg. Profesor Dr. Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, Rektor KITAB Pulau Pinang dan disaksikan oleh Yang Berhormat Dato Dr. Mohamad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Negeri Pulau Pinang. Dengan kerjasama ini, pelajar KITAB Pulau Pinang dapat singkatkan tempoh pengajian kepada 2 tahun Diploma di KITAB dan 2 tahun Ijazah Sarjana Muda di Universiti WISE. Permohonan dapat dibuat dalam pautan ini.

Daftar Sekarang

Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir

Majukan tahap pendidikan anda kepada Ijazah Sarjana Muda di Universiti Al-Azhar, Mesir. KITAB dan Universiti Al-Azhar telah mengadakan Majlis Menandatangani Perjanjian Persefahaman (MoU) dalam bidang akademik bagi membuka jalan kepada Graduan Diploma KITAB untuk lanjutkan pelajaran dalam suasana Mesir. Majlis Menandatangani MoU telah berjaya dilakukan antara YBhg. Profesor Dr. Salamah Dawood, Presiden Universiti Al-Azhar dan YBhg. Profesor Madya Dr. Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, Rektor KITAB, disaksikan oleh Yang Berhormat Dato’ Dr. Mohamad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Negeri Pulau Pinang dan TYT Ambassador Zamani Ismail, Duta Besar Malaysia ke Republik Arab Mesir. Dengan kerjasama ini, pelajar KITAB mendapat kemudahan untuk singkatkan tempoh pengajian kepada 2 tahun Diploma di KITAB dan 2 tahun Ijazah Sarjana Muda di Universiti Al-Azhar. Permohonan boleh dibuat dalam pautan ini.

Daftar Sekarang

The World Islamic Science Education (WISE), Amman, Jordan

Tingkatkan tahap pengajian anda kepada Ijazah Sarjana Muda di Universiti WISE, Amman, Jordan. KITAB dan Universiti WISE telah menandatangani Surat Hasrat (Letter of Intention) untuk Memorandum of Agreement (MoA) bagi menempatkan Program Ijazah Sarjana Muda dari Universiti WISE di KITAB. Majlis menandatangani Surat Hasrat ini berjaya dilakukan antara YBhg. Prof. Dr. Ja’afar Maghrabi al-Fanatseh, President Universiti WISE dan YBhg. Profesor Dr. Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, Rektor KITAB Pulau Pinang dan disaksikan oleh Yang Berhormat Dato Dr. Mohamad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Negeri Pulau Pinang. Dengan kerjasama ini, pelajar KITAB Pulau Pinang dapat singkatkan tempoh pengajian kepada 2 tahun Diploma di KITAB dan 2 tahun Ijazah Sarjana Muda di Universiti WISE. Permohonan dapat dibuat dalam pautan ini.

Daftar Sekarang

Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir

Majukan tahap pendidikan anda kepada Ijazah Sarjana Muda di Universiti Al-Azhar, Mesir. KITAB dan Universiti Al-Azhar telah mengadakan Majlis Menandatangani Perjanjian Persefahaman (MoU) dalam bidang akademik bagi membuka jalan kepada Graduan Diploma KITAB untuk lanjutkan pelajaran dalam suasana Mesir. Majlis Menandatangani MoU telah berjaya dilakukan antara YBhg. Profesor Dr. Salamah Dawood, Presiden Universiti Al-Azhar dan YBhg. Profesor Madya Dr. Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, Rektor KITAB, disaksikan oleh Yang Berhormat Dato’ Dr. Mohamad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Negeri Pulau Pinang dan TYT Ambassador Zamani Ismail, Duta Besar Malaysia ke Republik Arab Mesir. Dengan kerjasama ini, pelajar KITAB mendapat kemudahan untuk singkatkan tempoh pengajian kepada 2 tahun Diploma di KITAB dan 2 tahun Ijazah Sarjana Muda di Universiti Al-Azhar. Permohonan boleh dibuat dalam pautan ini.

Daftar Sekarang

Galeri di Mesir dan Jordan

Galeri di Mesir dan Jordan

Majlis Menandatangani MoU KITAB Pulau Pinang – Universiti Al-Azhar

Kunjungan ke Universiti Al-Azhar

Ziarah Pelajar Pulau Pinang di Arab Mesir

Majlis Menandatangani MoA KITAB Pulau Pinang – Universiti WISE

Lawatan ke Tapak Pembinaan Asrama Pelajar Pulau Pinang di Arab Mesir

Ziarah Pelajar Pulau Pinang di Arab Mesir

Kunjungan ke Universiti WISE

Lawatan ke Tapak Pembinaan Asrama Pelajar Pulau Pinang di Arab Mesir

Ziarah Pelajar Pulau Pinang di Arab Mesir