Tadbir Urus

Lembaga Pengarah

Yang Berhormat Dato’ Dr. Mohamad bin Abdul Hamid

Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
(Pengerusi)

YB Dato’ Dr. Roslan Bin Ahmad

Timbalan Yand Di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

YB Dato’ Othman Bin Desa

Pengarah Urusan, Yayasan Jabal Nur

Dato’ Haji Maktar Bin Hj Shapee

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Profesor Dato’ Dr. Noor Inayah Binti Yaakub

Ahli Majlis Syura Negeri Pulau Pinang

Presiden/ Naib Canselor Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Profesor Dato’ Dr. Mohamad Fauzan Bin Noordin

Professor,

Kulliyah Information And Communication Technology, International Islamic University Of Malaysia (IIUM)

Director,

International Institute Of Islamic Thought (IIIT), East and South East Asia

Profesor Dr. Munirah Binti Ghazali

Profesor,

School Of Education And Human Sciences Al-Bukhary International University Alor Setar, Kedah

Profesor Madya Dr. Lilis Surienty Binti Abd Talib

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAIPP)

Dr. Fatin Nur Majdina Binti Nordin

Pensyarah,

Universiti Malaya

Encik Yusri Bin Isahak

Wakil Lembaga Pengarah Wakaf Pulau Pinang

Tuan Haji Mahamad Aziz bin Abdullah

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAIPP)

Lembaga Pengelola

Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Mohd Sukki Bin Othman

Mufti Negeri Pulau Pinang (Pengerusi)

Profesor Madya Dr. Lilis Surienty Binti Abd Talib

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAIPP)

Profesor Dato’ Dr. Noor Inayah Binti Yaakub

Ahli Majlis Syura Negeri Pulau Pinang

Presiden/ Naib Canselor Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Profesor Dr. Munirah Binti Ghazali

Profesor,

School Of Education And Human Sciences Al-Bukhary International University Alor Setar, Kedah

Profesor Dato’ Dr. Mohamad Fauzan Bin Noordin

Profesor,

Kulliyyah Information And Communication Technology, International Islamic University of Malaysia (IIUM)

Director,

International Institute Of Islamic Thought (IIIT), East and South East Asia

Dr. Fatin Nur Majdina Binti Nordin

Pensyarah Universiti Malaya

Profesor Madya Dr. Wan Nazjmi Bin Mohamed Fisol

Rektor / Ketua Eksekutif KITAB Pulau Pinang

Tuan Haji Anassuzastri Bin Haji Ahmad

Timbalan Rektor / Timbalan Ketua Eksekutif KITAB Pulau Pinang

Ustaz Mohamad Rashdan Sulhi Bin Mohd Latzfi

Pendaftar KITAB

Latar Belakang dan Pendidikan

Prof. Madya Dr. Wan Nazjmi Bin Mohamed Fisol dilahirkan di Kampung Pulau Tengah, Pendang, Kedah Darul Aman pada 26 April 1977. Selepas menamatkan pengajian di peringkat sekolah menengah Maktab Mahmud, Alor Setar pada tahun 1997, beliau telah melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Shariah di Universiti Al-Azhar, Mesir sehingga 2001. Setelah itu beliau menyambung pengajian bagi ijazah Sarjana Muda kedua dalam bidang Perniagaan Antarabangsa (Kewangan & Perbankan) di MSU sehingga tahun 2006. Seterusnya menerima Ijazah Sarjana Ekonomi (Kewangan & Perbankan) dari UUM pada tahun 2010 dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Kewangan dan Perbankan Islam dari UniSHAMS pada tahun 2015.

Kerjaya

Beliau memulakan kerjaya sebagai pensyarah di UniSHAMS bermula pada tahun 2006 di Kulliyyah Muamalat dan juga di bawah Pusat Pengajian dan Penyelidikan Kewangan Islam (CIFER), UniSHAMS. Semasa di UniSHAMS Beliau telah memegang beberapa jawatan penting pentadbiran termasuk sebagai Timbalan Dekan Kulliyyah Muamalat, Dekan Kulliyyah Muamalat dan Pengarah Pusat Pengurusan Akademik. Beliau juga pernah menjalankan tugas sebagai Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah dan Penyelidikan serta menjalankan tugas Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Alumni. Jawatan terakhir beliau di UniSHAMS ialah sebagai Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Sekarang beliau memegang jawatan sebagai Rektor/Ketua Eksekutif Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang bermula 01 Disember 2023 sehingga kini.

Pengalaman dan Pembentangan

Sebagai ahli Akademik beliau turut dilantik sebagai panel penasihat akademik bagi beberapa institusi di luar. Antaranya adalah sebagai Panel Penilai MQA, Pemeriksa Luar Bidang Pengurusan Islam, Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Pembelajaran Profesional (MSU), Panel Pemeriksa Luar Kluster Pendidikan & Sains Sosial (OUM), Senior Felo Akademik Kolej Profesional Baitulmal (KPB) dan Penasihat Teknikal Diploma Pengurusan Perniagaan, Kolej Vokasional Sungai Petani 2.

Sejak 2006 sehingga kini, beliau aktif membentang kertas kerja, menyampaikan syarahan dalam pelbagai seminar, symposium dan bengkel samaada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Antara tajuk-tajuk pembentangan beliau adalah seperti “The Engineering of Islamic Legal Opinion (Ijtihad) On the Maqasid Al-Shari‘ah Development in the Assessment of Islamic Financial Products”; “Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari’ah Compliant Companies”; “Enhancing halal sustainability through Maqasid Shariah framework in malaysian Islamic public equity funds” dan “Financial Technology (FinTech) Services: Analysis from The Perspective of Maqasid Al-Shariah”.

Beliau turut giat terlibat dalam bidang perundingan dan komuniti dalam dan luar negara. Ini termasuklah sebagai ahli kluster penyelidikan Ekonomi & Kewangan Islam di bawah YADIM, ahli kluster penyelidikan wakaf di bawah Jabatan Mufti Negeri Pulau Penang, editor bagi International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy (LZNK) dan editor bagi Journal Emerald-Scopus.

Sehingga kini beliau telah berjaya melahirkan hampir seramai 45 orang pelajar samaada di peringkat Ijazah Sarjana maupun di peringkat Ijazah Doktor Falsafah. Sebagai seorang ahli Akademik, kepakaran dan pengkhususan beliau adalah di dalam bidang Maqasid Shariah, Fiqh Muamalat, Kewangan sosial dan perbankan Islam.

Jabatan Pengurusan Eksekutif

Profesor Madya Dr. Wan Najzmi Bin Mohamed Fisol

Rektor KITAB

Ustaz Mohamad Rashdan Sulhi Bin Mohd Latzfi

Pendaftar KITAB

Tuan Haji Anassuzastri Bin Haji Ahmad

Timbalan Rektor

Encik Zameer Bin Abdul Talib

Bendahari

Ahli SENAT

Profesor Madya Dr. Wan Najzmi Bin Mohamed Fisol

Rektor / Ketua Eksekutif KITAB (Pengerusi)

Tuan Haji Anassuzastri Bin Haji Ahmad

Timbalan Rektor

Ahli SENAT KITAB

Puan Wan Nurfariza binti Wan Mazlan

Ketua Pusat Pengajian Muamalat dan Sains Pengurusan

Puan Norazura binti Ariffin

Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Ustazah Noramira binti Adnan@Jamaluddin

Ketua Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari

Ustaz Muhammad Umar Syazuli Bin Mohd Tahir

Ketua Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran

Ustazah Khadijah Binti Mohd

Ketua Jabatan Pengurusan Akademik

Dr. Nur Farhana binti Abdul Aziz

Ketua Pusat Bahasa dan Pengajian Umum

Ustazah Malyanah Solehah binti Mohamad Shukor

Ketua Pusat Jaminan Kualiti

Dr. Mohd Ikhmal bin Fadzil

Ketua Pusat Pembangunan dan Kelestarian Institusi

Ustaz Muhamad Faris bin Muhd Fadhil

Ketua Pusat Komunikasi Korporat

Ahli (Ex-Officio)

Ustaz Mohammad Rashdan Sulhi bin Latfzi

Pendaftar (Setiausaha)

Puan Wan Noraini binti Wan Abdullah

Pustakawan

Encik Mohd Zameer bin Abdul Talib

Bendahari

Lembaga Pengarah

Dato’ Dr. Mohamad bin Abdul Hamid

Yang Di Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

(Pengerusi)

YB Dato’ Dr. Roslan bin Ahmad

Timbalan Yang Di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

YB Dato’ Othman bin Desa

Pengarah Urusan, Yayasan Jalan Nur

Dato’ Haji Maktar bin Hj Shapee

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Profesor Dato’ Dr. Noor Inayah binti Yaakub

Ahli Majlis Syura Negeri Pulau Pinang

Presiden / Naib Canselor Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Profesor Dato’ Dr. Mohamad Fauzan bin Noordin

Profesor,

Kulliyyah Information and Communication Technology, International Islamic University of Malaysia (IIUM)

Director, International Institute of Islamic (IIIT), East and South East Asia

Profesor Dr. Munirah Binti Ghazali

Profesor,

School of Education and Human Sciences Al-Bukhary International University Alor Setar, Kedah

Profesor Madya Dr. Lilis Surienty binti Abd Talib

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAIPP)

Dr. Fatin Nur Majdina binti Nordin

Pensyarah,

Universiti Malaya

Encik Yusri bin Isahak

Wakil Lembaga Pengarah Wakaf Pulau Pinang

Tuan Haji Mahamad Aziz bin Abdullah

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAIPP)

Lembaga Pengelola

Sahibus Samahah Dato’ Seri Dr. Haji Wan Salim Bin Wan Mohd Noor

Mufti Negeri Pulau Pinang (Pengerusi)

Profesor Madya Dr. Lilis Surienty binti Abd Talib

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Profesor Dato’ Dr. Noor Inayah binti Yaakub

Ahli Majlis Syura Negeri Pulau Pinang

Presiden / Naib Canselor Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Profesor Dr. Munirah binti Ghazali

Profesor,

School of Education and Human Sciences Al-Bukhary International University Alor Setar, Kedah

Profesor Dato’ Dr. Mohamad Fauzan bin Noordin

Profesor,

Kulliyyah Information and Communication Technology, International Islamic University of Malaysia (IIUM)

Director,

International Institute of Islamic Thought (IIIT), East and South East Asia

Dr. Fatin Nur Majdina Binti Nordin

Pensyarah Universiti Malaya

Profesor Madya Dr. Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol

Rektor / Ketua Eksekutif

KITAB Pulau Pinang

Tuan Haji Anassuzastri bin Haji Ahmad

Timbalan Rektor / Timbalan Ketua Eksekutif

KITAB Pulau Pinang

Ustaz Mohamad Rashdan Sulhi Bin Mohd Latzfi

Pendaftar Kitab

Latar Belakang dan Pendidikan

Prof. Madya Dr. Wan Nazjmi Bin Mohamed Fisol dilahirkan di Kampung Pulau Tengah, Pendang, Kedah Darul Aman pada 26 April 1977. Selepas menamatkan pengajian di peringkat sekolah menengah Maktab Mahmud, Alor Setar pada tahun 1997, beliau telah melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Shariah di Universiti Al-Azhar, Mesir sehingga 2001. Setelah itu beliau menyambung pengajian bagi ijazah Sarjana Muda kedua dalam bidang Perniagaan Antarabangsa (Kewangan & Perbankan) di MSU sehingga tahun 2006. Seterusnya menerima Ijazah Sarjana Ekonomi (Kewangan & Perbankan) dari UUM pada tahun 2010 dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Kewangan dan Perbankan Islam dari UniSHAMS pada tahun 2015.

Kerjaya

Beliau memulakan kerjaya sebagai pensyarah di UniSHAMS bermula pada tahun 2006 di Kulliyyah Muamalat dan juga di bawah Pusat Pengajian dan Penyelidikan Kewangan Islam (CIFER), UniSHAMS. Semasa di UniSHAMS Beliau telah memegang beberapa jawatan penting pentadbiran termasuk sebagai Timbalan Dekan Kulliyyah Muamalat, Dekan Kulliyyah Muamalat dan Pengarah Pusat Pengurusan Akademik. Beliau juga pernah menjalankan tugas sebagai Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah dan Penyelidikan serta menjalankan tugas Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Alumni. Jawatan terakhir beliau di UniSHAMS ialah sebagai Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Sekarang beliau memegang jawatan sebagai Rektor/Ketua Eksekutif Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang bermula 01 Disember 2023 sehingga kini.

Pengalaman dan Pembentangan

Sebagai ahli Akademik beliau turut dilantik sebagai panel penasihat akademik bagi beberapa institusi di luar. Antaranya adalah sebagai Panel Penilai MQA, Pemeriksa Luar Bidang Pengurusan Islam, Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Pembelajaran Profesional (MSU), Panel Pemeriksa Luar Kluster Pendidikan & Sains Sosial (OUM), Senior Felo Akademik Kolej Profesional Baitulmal (KPB) dan Penasihat Teknikal Diploma Pengurusan Perniagaan, Kolej Vokasional Sungai Petani 2.

Sejak 2006 sehingga kini, beliau aktif membentang kertas kerja, menyampaikan syarahan dalam pelbagai seminar, symposium dan bengkel samaada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Antara tajuk-tajuk pembentangan beliau adalah seperti “The Engineering of Islamic Legal Opinion (Ijtihad) On the Maqasid Al-Shari‘ah Development in the Assessment of Islamic Financial Products”; “Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari’ah Compliant Companies”; “Enhancing halal sustainability through Maqasid Shariah framework in malaysian Islamic public equity funds” dan “Financial Technology (FinTech) Services: Analysis from The Perspective of Maqasid Al-Shariah”.

Beliau turut giat terlibat dalam bidang perundingan dan komuniti dalam dan luar negara. Ini termasuklah sebagai ahli kluster penyelidikan Ekonomi & Kewangan Islam di bawah YADIM, ahli kluster penyelidikan wakaf di bawah Jabatan Mufti Negeri Pulau Penang, editor bagi International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy (LZNK) dan editor bagi Journal Emerald-Scopus.

Sehingga kini beliau telah berjaya melahirkan hampir seramai 45 orang pelajar samaada di peringkat Ijazah Sarjana maupun di peringkat Ijazah Doktor Falsafah. Sebagai seorang ahli Akademik, kepakaran dan pengkhususan beliau adalah di dalam bidang Maqasid Shariah, Fiqh Muamalat, Kewangan sosial dan perbankan Islam.

Jabatan Pengurusan Eksekutif

Profesor Madya Dr. Wan Najzmi Bin Mohamed Fisol

Rektor KITAB

Ustaz Mohamad Rashdan Sulhi Bin Mohd Latzfi

Pendaftar KITAB

Tuan Haji Anassuzastri bin Haji Ahmad

Timbalan Rektor

Encik Zameer bin Abdul Talib

Bendahari

Ahli Senat

Profesor Madya Dr. Wan Najzmi Bin Mohamed Fisol

Rektor KITAB (Pengerusi)

Tuan Haji Anassuzastri bin Haji Ahmad

Timbalan Rektor

Ahli Senat KITAB

Puan Wan Nurfariza binti Wan Mazlan

Ketua Pusat Pengajian Muamalat dan Sains Pengurusan

Puan Norazura binti Ariffin

Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Ustazah Noramira binti Adnan@Jamaluddin

Ketua Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari

Ustaz Muhammad Umar Syazuli bin Mohd Tahir

Ketua Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran

Ustazah Khadijah binti Mohd

Ketua Jabatan Pengurusan Akademik

Dr. Nur Farhana binti Abdul Aziz

Ketua Pusat Bahasa dan Pengajian Umum

Ustazah Malyanah Solehah binti Mohamad Shukor

Ketua Pusat Jaminan Kualiti

Dr. Mohd Ikhmal bin Fadzil

Ketua Pusat Pembangunan dan Kelestarian Institusi

Ustaz Muhamad Faris bin Muhd Fadhil

Ketua Pusat Komunikasi Korporat

Ahli (Ex-Officio)

Ustaz Mohammad Rashdan Sulhi bin Latfzi

Pendaftar (Setiausaha)

Puan Wan Noraini binti Wan Abdullah

Pustakawan

Encik Mohd Zameer bin Abdul Talib

Bendahari