Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari

Diploma Pengajian Islam

(MQA/PA 14551) (JPT-N/221/4/0252)

Matlamat program Diploma Pengajian Islam ialah memperkaya pelajar dengan pemahaman mendalam dalam pelbagai cabang ilmu Pengajian Islam, termasuk Aqidah, al-Quran, Hadith, Syariah, Akhlak, Tasawuf, Pemikiran dan Falsafah Islam, Dakwah, dan Perbandingan Agama. Program ini menitikberatkan cara ulama dalam menganalisis dan menyelesaikan isu-isu masyarakat berdasarkan sumber-sumber yang dipercayai, serta kemahiran pencarian fakta mengenai isu-isu agama Islam. Integrasi ilmu Pengajian Islam dengan Pendidikan Awal Kanak-Kanak ditekankan melalui kursus elektif. Melalui program ini, pelajar dilatih untuk memberi khidmat dan bantuan dalam hal ehwal Islam, serta memperoleh kompetensi yang relevan dengan tuntutan masa kini dan keperluan global, di samping nilai-nilai moral, etika, dan kerohanian Islam.

Kursus pengajian selama 6 semester (2 tahun)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 2182

Penghayatan Etika Dan Peradaban

MPU 2412 

Integriti Dan Anti Rasuah

MPU 2312

Asas Pengajian Al-Quran

DUMM 1013

Basic Applied Multimedia

MPU 2222

ATAU

MPU 2212 / MPU 2132

Asas Keusahawanan

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 1

Kursus Teras

Kod Kursus

Kursus

DQHA 1011

Hifz Quran 1

DQHA 1021 

Hifz Al Quran 2

DUAA 1013

Bahasa Arab 1

DUAE 1013

Academic English

DUGT 1013

Teknologi Maklumat 

DISF 1013 

Fiqh Al Ibadat

DQAU 2013

Ulum Al Quran

DIUH 1013

Ulum Al Hadith

DIUS 2013

Sirah An Nabawiyah

DIUT 1013

Aqidah Islamiah

DISS 1013

Pengantar Syariah

Kursus Major

Kod Kursus

Kursus

DUAA 1023

Bahasa Arab 2 

DUAA 1033

Bahasa Arab 3 

DISK 2023 

Al Ahwal Al Syakhsiyah 

DISW 2023

Fiqh Al Mawarith

DISS 2023

Usul Al Fiqh

DISM 1023

Fiqh Al Muamalat

DISJ 2023

Fiqh Al Jinayat

DISH 2013

Hadith Al Ahkam

DIUD 1013 

Dakwah Wa Khitabah

DIUQ 2013

Al Muqaranah Al Adyan 

DIUR 2013

Al Firaq Al Islamiah

DIUW 2013

Tasawuf Dan Akhlak

DIUY 3013

Al Tayyarat Al Fikriyyah

DIUL 2013

Ilmu Tafsir

Kursus Elektif Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Kod Kursus

Kursus

DIPF 1013

Falsafah, Teori Dan Dasar Pendidikan Awal Kanak-Kanak

DIPD 2013 

Pedagogi Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

DMMG 2013

Basic Graphic Design

Anggaran yuran keseluruhan program:

Diploma Pengajian Islam (MQA/PA 14551) (JPT-N/221/4/0252)

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 16,405.00

Pelajar Antarabangsa

RM 32,810.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program