Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari

Diploma Syariah

(MQA-A6171) (JPT-R2/221/4/0250)

Matlamat program Diploma Syariah ialah memperkaya pelajar dengan pengetahuan luas dalam Pengajian Islam dan bidang syariah. Program ini menitikberatkan kefahaman dalam cara ulama syariah menganalisis dan menyelesaikan isu masyarakat serta kemahiran pencarian fakta mengenai isu syariah. Fokus program adalah pada Fiqh dan Usul Fiqh, dengan penekanan pada integrasi ilmu syariah dengan undang-undang dan kewangan melalui kursus elektif. Pelajar dilatih untuk memberi khidmat dan bantuan dalam hal ehwal Islam.

Kursus pengajian selama 6 semester (2 tahun)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 2182

Penghayatan Etika Dan Peradaban

MPU 2412 

Integriti Dan Anti Rasuah

MPU 2312

Asas Pengajian Al-Quran

DUMM 1013

Basic Applied Multimedia

MPU 2222

ATAU

MPU 2212 / MPU 2132

Asas Keusahawanan

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 1

Kursus Teras

Kod Kursus

Kursus

DUAA 1013

Bahasa Arab 1

DISF 1013 

Fiqh Al Ibadat

DUAE 1013

Academic English

DUGT 1013

Teknologi Maklumat 

DISS 1013

Pengantar Syariah

DQHA 1011

Hifz Quran 1

DQHA 1021 

Hifz Al Quran 2

DQAU 2013

Ulum Al Quran

DIUT 1013

Aqidah Islamiah

DIUH 1013

Ulum Al Hadith

DIUS 2013

Sirah An Nabawiyah

Kursus Major

Kod Kursus

Kursus

DIST 2013

Tafsir Ayat Ahkam

DUAA 1023

Bahasa Arab 2 

DISM 1023

Fiqh Al Muamalat

DISK 2023 

Al Ahwal Al Syakhsiyah 

DISN 2023

Nizam Al Qadha

DISS 2023

Usul Al Fiqh

DISW 2023

Fiqh Al Mawarith

DUAA 1033

Bahasa Arab 3 

DISI 2023

Fatwa & Isu Isu Semasa

DISH 2013

Hadith Al Ahkam

DISJ 2023

Fiqh Al Jinayat

DISF 2023

Qawaid Fiqhiah 

Kursus Elektif Undang-undang

Kod Kursus

Kursus

DILP 1013

Pengantar Undang-Undang Malaysia

DILK 2023 

Undang-Undang Keluarga Islam

DILS 2023

Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah

DILA 2023 

Undang-Undang Keterangan Islam

DMMG 2013

Basic Graphic Design

Kursus Elektif Kewangan

Kod Kursus

Kursus

DMFB 1013

Pengenalan Perniagaan 

DMFI 2013

Pasaran Dan Institusi Kewangan Islam

DMFK 2013 

Sistem Kewangan Islam

DMFP 2013

Perancangan Kewangan Islam

DMMG 2013 

Basic Graphic Design

Anggaran yuran keseluruhan program:

Diploma Syariah (MQA-A6171) (JPT-R2/221/4/0250)

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 16,355.00

Pelajar Antarabangsa

RM 32,710.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program