Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Tahfiz

Diploma Tahfiz Al Quran

(MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)

Program ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan ilmu Islam yang luas dan keahlian dalam bidang Tahfiz al-Quran, Qira’at, dan Tarannum. Mereka akan dilatih untuk mengaplikasikan ilmu ini demi kebaikan masyarakat. Program ini juga bertujuan menghasilkan ulama yang berwibawa dalam Tahfiz al-Quran, yang mampu membimbing masyarakat ke jalan yang diredhai oleh Allah SWT.

Kursus pengajian selama 7 semester (2 tahun 4 Bulan)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 2182 Penghayatan Etika Dan Peradaban
MPU 2412 Integriti Dan Anti Rasuah
MPU 2312 Asas Pengajian Al-Quran
DUMM 1013 Basic Applied Multimedia
MPU 2222

ATAU

MPU 2212 / MPU 2132

Asas Keusahawanan

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi

Kursus Teras Umum

Kod Kursus

Kursus

DIUT 1013 Aqidah Islamiah
DISF 1013 Fiqh Al Ibadat
DISK 2023 Al Ahwal Al Syakhsiyah
DUGT 1013 Teknologi Maklumat
DQAR 2013 Rasm Al Quran
DQAU 2013 Ulum Al Quran
DIUH 1013 Ulum Al Hadith
DUAE 1013 Academic English
DQLI 3013 Latihan Industri

Kursus Teras Bidang

Kod Kursus

Kursus

DQAS 1012 Hifz Al Quran 1-5 (Syafawi)
DQAT 1012 Hifz Al Quran 1-5 (Tahriri)
DQAS 1022 Hifz Al Quran 6-10 (Syafawi)
DQAT 1022 Hifz Al Quran 6-10 (Tahriri)
DQAS 2012 Hifz Al Quran 11-15 (Syafawi)
DQAT 2012 Hifz Al Quran 11-15 (Tahriri)
DQAS 2022 Hifz Al Quran 16-20 (Syafawi)
DQAT 2022 Hifz Al Quran 16-20 (Tahriri)
DQAS 3012 Hifz Al Quran 21-25 (Syafawi)
DQAT 3012 Hifz Al Quran 21-25 (Tahriri)
DQAS 3022 Hifz Al Quran 26-30 (Syafawi)
DQAT 3022 Hifz Al Quran 26-30 (Tahriri)
DQAA 1012 Adab Hamalah Al Quran
DIUL 2013 Ilmu Tafsir
DUAA 1013 Bahasa Arab 1
DUAA 1023 Bahasa Arab 2
DQAQ 1013 Asas Ilmu Qiraat
DQAQ 3012 Tarannum

Kursus Elektif Qiraat

Kod Kursus

Kursus

DQAQ 2023 Qiraat Al Ilmi
DQAQ 2033 Qiraat Al Amali
DQAR 1012 Tarikh Al Mashaf
DQAR 2012 Tarikh Al Qurra
DQAR 3012 Fawasil Al Quran
DQAR 3013 Dhobt Al Quran

Kursus Syariah

Kod Kursus

Kursus

DISH 2023 Hadith Al Ahkam
DISF 2023 Qawaid Fiqhiah
DISJ 2023 Fiqhal Jinayat
DISS 2023 Usul Al Fiqh
DISW 2023 Fiqh Al Mawarith

Kursus Elektif Dakwah

Kod Kursus

Kursus

DIUD 1013 Dakwah Wa Khitabah
DIUQ 2013 Al Muqaranah Al Adyan
DIUF 2012 Pengantar Falsafah & Isu-Isu Semasa
DIUA 1013 Akhlak Islamiah
DIUR 2013 Al Firaq Al Islamiah

Anggaran yuran keseluruhan program:

Diploma Tahfiz Al Quran (MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)
Elektif

Qiraat

Syariah

Dakwah

Pelajar Warganegara Malaysia RM 19,745.00 RM 19,695.00 RM 19,610.00
Pelajar Antarabangsa RM 39,490.00 RM 39,390.00 RM 39,220.00
Diploma Tahfiz Al Quran (MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)
Elektif

Qiraat

Pelajar Warganegara Malaysia RM 19,745.00
Pelajar Antarabangsa RM 39,490.00
Diploma Tahfiz Al Quran (MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)
Elektif

Syariah

Pelajar Warganegara Malaysia RM 19,659.00
Pelajar Antarabangsa RM 39,390.00
Diploma Tahfiz Al Quran (MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)
Elektif

Dakwah

Pelajar Warganegara Malaysia RM 19,610.00
Pelajar Antarabangsa RM 39,220.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program