Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Tahfiz

Sijil Pengajian Al-Quran

(MQA/PA15285) (N/0224/3/0001)

Program Sijil Pengajian Tahfiz Al-Quran ditawarkan sebagai alternatif kepada pelajar dengan satu kredit SPM untuk meneruskan pengajian Tahfiz Al-Quran ke peringkat Diploma. Nilai program ini terletak pada kombinasi kursus yang relevan dengan keperluan semasa, memacu pengajian Tahfiz Al-Quran secara profesional dan dinamik.

Kursus pengajian selama 4 semester (1 tahun)

  • SPM Minimum 1 Kredit
  • Lulus Temuduga

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 1313 Asas Pengajian Al Quran
MPU 1153 Pengajian Malaysia 1
MPU 1213 / MPU 1133

ATAU

MPU 122

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 1

Asas Keusahawanan

Kursus Teras

Kod Kursus

Kursus

CUAA 1013 Asas Bahasa Arab
CISF 1013 Fiqh Al Ibadat
CIUT 1013 Aqidah Islamiah
CQAU 1013 Ulum Al Quran
CIUH 1013 Ulum Al Hadith

Kursus Major

Kod Kursus

Kursus

CQAA 1012 Adab Hamalah Al Quran
CQAS 1012 Hifz Al Quran 1-5 (Syafawi)
CQAT 1012 Hifz Al Quran Tahriri 1
CQAU 1012 Ilmu Tajwid
CUGT 1013 Teknologi Maklumat
CUAE 1013 Academic English
CQAQ 1013 Asas Ilmu Qiraat
CUAA 1023 Asas Nahu
CMSK 1013 Kepimpinan Pengurusan
CQAS 2022 Hifz Al Quran 6-10 (Syafawi)
CQAT 2022 Hifz Al Quran Tahriri 2
CIUL 2013 Tafsir Al Quran
CQAR 3013 Rasm Al Quran
CQAD 3013 Dhobt Al Quran

Anggaran yuran keseluruhan program:

Sijil Pengajian Al-Quran (MQA/PA15285) (N/0224/3/0001)
Pelajar Warganegara Malaysia RM 10,910.00
Pelajar Antarabangsa RM 21,820.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program