Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Muamalat dan Sains Pengurusan

Diploma Pengurusan Halal

(MQA/PA 14547) (JPT-N/345/4/1181)

Program Diploma Pengurusan Halal dilancarkan untuk melatih graduan yang kompeten dalam bidang pengurusan halal dan memahami amalan-amalan yang berkaitan dengan pelbagai industri di Malaysia. Graduan ini dapat memenuhi keperluan industri halal yang berkembang pesat dalam sektor makanan, pelancongan, farmaseutikal, kosmetik, perniagaan, dan lain-lain. Mereka akan mendapat pendedahan langsung dalam industri halal untuk memperkaya pengetahuan mereka dari segi teori dan praktikal.

Kursus pengajian selama 7 semester (2 tahun 4 bulan)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 2182

Penghayatan Etika Dan Peradaban

MPU 2312

Asas Pengajian Al-Quran

MPU 2412 

Integriti Dan Anti Rasuah

DUMM 1013

Basic Applied Multimedia

DMMG 2013

Basic Graphic Design

MPU 2222

ATAU

MPU 2212 / MPU 2132

Asas Keusahawanan

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 1

Kursus Teras Umum

Kod Kursus

Kursus

DISS 1013

Pengantar Syariah 

DMHC 1013

Proses Pensijilan Halal

DMFE 1013 

Ekonomi Islam

DMHF 2013

Fiqh Halal Dan Haram

DMHA 2013

Audit Dalaman Halal 

DIUT 1013 

Aqidah Islamiah 

DISS 2023

Usul Al Fiqh 

DMHR 2013 

Pengurusan Risiko Dan Keselamatan Makanan Halal

DISF 2023

Qawaid Fiqhiah

Kursus Teras Bidang

Kod Kursus

Kursus

DMHC 2013 

Kosmetik Dan Farmasetikal Halal

DMHP 2013

Sistem Pengurusan Perkhidmatan Hospitaliti Halal 

DMHH 2013 

Introduction To Hazard Analysis Critical Control Point

DMHI 1013

Pengenalan Industri Halal Dalam Dan Luar Negara

DMLH 1013 

Perundangan Halal

DMHS 1013 

Pengenalan Sains Halal

DMHS 2013 

Pengurusan Sembelihan Halal

DMHK 2013

Konsep Dan Falsafah Halal Dan Haram

DMHL 2013 

Pengenalan Kepada Logistik Dan Rantaian Bekalan Halal

DMHQ 2013

Standard Dan Sistem Jaminan Kualiti Halal

Kursus Latihan Industri

Kod Kursus

Kursus

DMLI 3016

Latihan Industri

Anggaran yuran keseluruhan program:

Diploma Kewangan (MQA-A 8304) (JPT-R2/343/4/0273)

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 17,210.00

Pelajar Antarabangsa

RM 34,420.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Muamalat dan Sains Pengurusan

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program