Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Bahasa dan Pengajian Umum

Sijil Pengajian Bahasa Al-Quran

(MQA/PA15288) (N/0224/3/0002)

Matlamat program Sijil Pengajian Bahasa Al-Quran adalah untuk melengkapi pelajar dengan pengetahuan dalam pelbagai cabang ilmu Pengajian Bahasa Al-Quran, termasuk Aqidah, Pengajian al-Quran, Hadith, Syariah, Akhlak, Tasawuf, Pemikiran dan Falsafah Islam, Dakwah, dan Perbandingan Agama. Program ini bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar tentang cara ulama menganalisis dan menyelesaikan isu-isu masyarakat berdasarkan sumber-sumber yang diperakui, serta mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan betul. Pelajar juga dilatih untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan isu-isu agama Islam untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat.

Kursus pengajian selama 4 semester (1 tahun)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 1313

Asas Pengajian Al-Quran

MPU 1153

Pengajian Malaysia 1

MPU 1223

ATAU

MPU 1213 / MPU 1133 

Asas Keusahawanan

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 1

Kursus Major

Kod Kursus

Kursus

CUAM 1013

Mufrodat Al-Quran

CUAA 1013

Asas Bahasa Arab

CUGT 1013

Teknologi Maklumat

CQAU 1013 

Pengantar Ulum Al-Quran

CIUT 1013 

Aqidah Islamiah

CIUH 1013

Pengantar Ulum Al-Hadith 

CUAA 1023

Asas Nahu 

CUAS 1013

Sorof Al-Quran 

CISF 1013

Fiqh Al Ibadat

CISS 1013 

Pengantar Syariah

CUAB 1013

Balaghah Al-Quran

CUAD 1013 

Dilalah Al-Quran

CUAI 2013

I’jaz Al-Quran

CUAN 2013 

Nahu Al-Quran

CIST 2013 

Tafsir Ayat Al Ahka

CUAH 2013 

Al-Hiwar Fi Al-Quran

CMSK 2013 

Kepimpinan Pengurusan

Anggaran yuran keseluruhan program:

Sijil Pengajian Bahasa Al-Quran (MQA/PA15288) (N/0224/3/0002)

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 10,810.00

Pelajar Antarabangsa

RM 21,620.00

Halaman Lain Pusat Bahasa dan Pengajian Umum

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program