Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Tahfiz

Sijil Pengajian Al-Quran

(MQA/PA15285) (N/0224/3/0001)

Program Sijil Pengajian Tahfiz Al-Quran ditawarkan sebagai alternatif kepada pelajar dengan satu kredit SPM untuk meneruskan pengajian Tahfiz Al-Quran ke peringkat Diploma. Nilai program ini terletak pada kombinasi kursus yang relevan dengan keperluan semasa, memacu pengajian Tahfiz Al-Quran secara profesional dan dinamik.

Kursus pengajian selama 4 semester (1 tahun)

  • SPM Minimum 1 Kredit
  • Lulus Temuduga

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 1313

Asas Pengajian Al Quran

MPU 1153

Pengajian Malaysia 1 

MPU 1213 / MPU 1133

ATAU

MPU 122

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 1

Asas Keusahawanan

Kursus Teras

Kod Kursus

Kursus

CUAA 1013

Asas Bahasa Arab

CISF 1013

Fiqh Al Ibadat

CIUT 1013 

Aqidah Islamiah

CQAU 1013

Ulum Al Quran

CIUH 1013 

Ulum Al Hadith 

Kursus Major

Kod Kursus

Kursus

CQAA 1012

Adab Hamalah Al Quran

CQAS 1012

Hifz Al Quran 1-5 (Syafawi)

CQAT 1012

Hifz Al Quran Tahriri 1 

CQAU 1012

Ilmu Tajwid

CUGT 1013 

Teknologi Maklumat

CUAE 1013

Academic English

CQAQ 1013

Asas Ilmu Qiraat

CUAA 1023

Asas Nahu 

CMSK 1013

Kepimpinan Pengurusan

CQAS 2022

Hifz Al Quran 6-10 (Syafawi)

CQAT 2022

Hifz Al Quran Tahriri 2

CIUL 2013

Tafsir Al Quran

CQAR 3013

Rasm Al Quran

CQAD 3013

Dhobt Al Quran

Anggaran yuran keseluruhan program:

Sijil Pengajian Al-Quran (MQA/PA15285) (N/0224/3/0001)

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 10,910.00

Pelajar Antarabangsa

RM 21,820.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program