Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Tahfiz

Diploma Tahfiz Al Quran

(MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)

Program ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan ilmu Islam yang luas dan keahlian dalam bidang Tahfiz al-Quran, Qira’at, dan Tarannum. Mereka akan dilatih untuk mengaplikasikan ilmu ini demi kebaikan masyarakat. Program ini juga bertujuan menghasilkan ulama yang berwibawa dalam Tahfiz al-Quran, yang mampu membimbing masyarakat ke jalan yang diredhai oleh Allah SWT.

Kursus pengajian selama 7 semester (2 tahun 4 Bulan)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 2182

Penghayatan Etika Dan Peradaban

MPU 2412 

Integriti Dan Anti Rasuah

MPU 2312

Asas Pengajian Al-Quran

DUMM 1013

Basic Applied Multimedia

MPU 2222

ATAU

MPU 2212 / MPU 2132

Asas Keusahawanan

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 

Kursus Teras Umum

Kod Kursus

Kursus

DIUT 1013

Aqidah Islamiah 

DISF 1013 

Fiqh Al Ibadat

DISK 2023 

Al Ahwal Al Syakhsiyah

DUGT 1013

Teknologi Maklumat 

DQAR 2013

Rasm Al Quran

DQAU 2013

Ulum Al Quran 

DIUH 1013

Ulum Al Hadith 

DUAE 1013

Academic English

DQLI 3013

Latihan Industri

Kursus Teras Bidang

Kod Kursus

Kursus

DQAS 1012

Hifz Al Quran 1-5 (Syafawi)

DQAT 1012 

Hifz Al Quran 1-5 (Tahriri) 

DQAS 1022

Hifz Al Quran 6-10 (Syafawi) 

DQAT 1022 

Hifz Al Quran 6-10 (Tahriri) 

DQAS 2012

Hifz Al Quran 11-15 (Syafawi)

DQAT 2012

Hifz Al Quran 11-15 (Tahriri) 

DQAS 2022

Hifz Al Quran 16-20 (Syafawi)

DQAT 2022

Hifz Al Quran 16-20 (Tahriri) 

DQAS 3012 

Hifz Al Quran 21-25 (Syafawi) 

DQAT 3012

Hifz Al Quran 21-25 (Tahriri) 

DQAS 3022 

Hifz Al Quran 26-30 (Syafawi)

DQAT 3022

Hifz Al Quran 26-30 (Tahriri) 

DQAA 1012 

Adab Hamalah Al Quran 

DIUL 2013 

Ilmu Tafsir

DUAA 1013 

Bahasa Arab 1 

DUAA 1023

Bahasa Arab 2

DQAQ 1013 

Asas Ilmu Qiraat

DQAQ 3012

Tarannum

Kursus Elektif Qiraat

Kod Kursus

Kursus

DQAQ 2023

Qiraat Al Ilmi

DQAQ 2033

Qiraat Al Amali

DQAR 1012

Tarikh Al Mashaf

DQAR 2012 

Tarikh Al Qurra

DQAR 3012

Fawasil Al Quran

DQAR 3013

Dhobt Al Quran 

Kursus Syariah

Kod Kursus

Kursus

DISH 2023

Hadith Al Ahkam

DISF 2023

Qawaid Fiqhiah

DISJ 2023

Fiqhal Jinayat

DISS 2023 

Usul Al Fiqh

DISW 2023

Fiqh Al Mawarith

Kursus Elektif Dakwah

Kod Kursus

Kursus

DIUD 1013 

Dakwah Wa Khitabah

DIUQ 2013 

Al Muqaranah Al Adyan

DIUF 2012

Pengantar Falsafah & Isu-Isu Semasa 

DIUA 1013 

Akhlak Islamiah 

DIUR 2013

Al Firaq Al Islamiah 

Anggaran yuran keseluruhan program:

Diploma Tahfiz Al Quran (MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)

Elektif

Qiraat

Syariah

Dakwah

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 19,745.00

RM 19,695.00

RM 19,610.00

Pelajar Antarabangsa

RM 39,490.00

RM 39,390.00

RM 39,220.00

Diploma Tahfiz Al Quran (MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)

Elektif

Qiraat

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 19,745.00

Pelajar Antarabangsa

RM 39,490.00

Diploma Tahfiz Al Quran (MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)

Elektif

Syariah

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 19,659.00

Pelajar Antarabangsa

RM 39,390.00

Diploma Tahfiz Al Quran (MQA-A6327) (JPT-R3/221/4/0014)

Elektif

Dakwah

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 19,610.00

Pelajar Antarabangsa

RM 39,220.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program