Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Muamalat & Sains Pengurusan

Diploma Kewangan

(MQA-A 8304) (JPT-R2/343/4/0273)

Program Diploma Kewangan memperkenalkan prinsip-prinsip kewangan Islam dan peranannya dalam institusi-institusi kewangan Islam serta ekonomi semasa. Dengan menitikberatkan pandangan industri, program ini membekalkan graduan dengan konsep dan teori relevan dalam bidang kewangan, perniagaan, pelaburan, perbankan, takaful, dan perdagangan untuk keperluan kewangan semasa.

Kursus pengajian selama 6 semester (2 tahun)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 2182

Penghayatan Etika Dan Peradaban

MPU 2412 

Integriti Dan Anti Rasuah

MPU 2312

Asas Pengajian Al-Quran

DUMM 1013

Basic Applied Multimedia

DMMG 2013

Basic Graphic Design

MPU 2222

ATAU

MPU 2212 / MPU 2132

Asas Keusahawanan

Bahasa Kebangsaan A / Bahasa Melayu Komunikasi 1

Kursus Teras Umum

Kod Kursus

Kursus

DIUT 1013 

Aqidah Islamiah 

DISM 1023 

Fiqh Al Muamalat

DMFE 1013 

Ekonomi Islam

DIUA 1013 

Akhlak Islamiah 

DUAM 1013

Bahasa Arab Muamalat

DISS 2023 

Usul Al Fiqh 

DISF 2023 

Qawaid Fiqhiah 

Kursus Teras Bidang

Kod Kursus

Kursus

DUAB 1013 

English For Business Purposes

DUGT 1013 

Teknologi Maklumat

DISF 1013

Fiqh Al Ibadat

DMAF 1013

Perakaunan Kewangan

DMFM 1013 

Matematik Perniagaan

DMFK 2013 

Sistem Kewangan Islam

DQHA 1011 

Hifz Al Quran 1

DMFT 2013

Statistik Perniagaan

DMFM 2013

Prinsip Pengurusan Kewangan

DMFL 2013 

Prinsip Pelaburan

DMLB 2013

Undang-Undang Perniagaan

DQHA 1021 

Hifz Al Quran 2 

DMFR 2013 

Pengurusan Risiko Kewangan Islam

DMGG 2013

Pengawalseliaan Dan Tadbir Urus Kewangan Islam 

DMFS 2013

Produk Dan Perkhidmatan Kewangan Islam

DMFI 2013

Pasaran Dan Institusi Kewangan Islam

DMFM 2023

Kewangan Korporat

DMFP 2013

Perancangan Kewangan Islam

DMFW 2013

Kewangan Sosial Islam

DMMP 2013

Kertas Projek

Anggaran yuran keseluruhan program:

Diploma Kewangan (MQA-A 8304) (JPT-R2/343/4/0273)

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 16,910.00

Pelajar Antarabangsa

RM 33,820.00

Halaman Lain Pusat Pengajian Muamalat dan Sains Pengurusan

Pergi Ke Lain-lain Pusat

Cari Program