Pusat Pengajian

Program Yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Muamalat dan Sains Pengurusan

Diploma Pentadbiran Muamalat

(MQA/PA 14552) (JPT-N/345/4/1183)

Program ini bertujuan melahirkan graduan beretika dan kompeten dalam pentadbiran muamalat, terutama dalam perbankan dan kewangan Islam. Mereka akan mempelajari prinsip-prinsip industri kewangan dan perbankan, dengan penekanan pada urusniaga patuh syariah seperti mudharabah, musyarakah, tawarruq, dan pengurusan risiko. Dengan kurikulum holistik, program ini diharapkan dapat menyediakan tenaga kerja yang berkualiti untuk industri serta membantu masyarakat dalam amalan bermuamalah yang lebih berkesan.

Kursus pengajian selama 6 semester (2 tahun)

  • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan melalui program pengukuhan (jika perlu); atau
  • Lulus sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  • Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Kursus Wajib

Kod Kursus

Kursus

MPU 2182

Penghayatan Etika Dan Peradaban

MPU 2412 

Integriti Dan Anti Rasuah

MPU 2312

Asas Pengajian Al-Quran

DUMM 1013

Basic Applied Multimedia

DMMG 2013

ATAU

MPU 2212/MPU 2132

Basic Graphic Design

Bahasa Kebangsaan A/ Bahasa Melayu Komunikasi 1

Kursus Teras Umum

Kod Kursus

Kursus

DMFE 1013 

Ekonomi Islam

DIUA 1013

Akhlak Islamiah

DUAM 1013

Bahasa Arab Muamalat

DISM 1023

Fiqh Al Muamalat

DIUT 1013 

Aqidah Islamiah 

DISS 2023

Usul Al Fiqh 

DISF 2023

Qawaid Fiqhiah

DUAB 1013

English For Business Purposes

DMDT 2013

Technopreneurship

Kursus Teras Bidang

Kod Kursus

Kursus

DMIK 2013 

Pengurusan Kewangan Dari Perspektif Islam

DMIP 2013 

Perancangan Pelaburan Islam 

DMGG 2013 

Pengawalseliaan Dan Tadbir Urus Kewangan Islam 

DMFK 2013 

Sistem Kewangan Islam

DMSG 1013

Gelagat Organisasi

DMFM 2023 

Kewangan Korporat

DMAI 2013

Perakaunan Dari Perspektif Islam 

DMIM 2013

Pengurusan Dari Perspektif Islam

DMFP 2013 

Perancangan Kewangan Islam 

DMIA 2013 

Prinsip Dan Amalan Pemasaran Islam 

DMSH 2013 

Pengurusan Sumber Manusia

DQHA 1011

Hifz Al Quran 1

DQHA 1021 

Hifz Al Quran 2

DMSS 2013

Pengurusan Strategik

DMIB 1013

Pengenalan Perniagaan Islam

DMAF 1013

Perakaunan Kewangan

DUGT 1013

Teknologi Maklumat 

DMFT 2013 

Statistik Perniagaan

DMMP 2013

Kertas Projek

Anggaran yuran keseluruhan program:

Diploma Pentadbiran Muamalat (MQA/PA 14552) (JPT-N/345/4/1183)

Pelajar Warganegara Malaysia

RM 16,355.00

Pelajar Antarabangsa

RM 32,710.00

Cari Program